Alternatieven

De consument heeft de vrijheid om te kiezen of hij ongedierte, schadelijke insecten, ziekten, plagen en onkruiden met of zonder gewasbeschermingsmiddelen of biociden wil bestrijden. Indien hij beslist dit zonder te doen, kan hij kiezen om de natuur zijn gang te laten gaan, of om alternatieven te gebruiken om de ziekten, plagen, insecten en onkruiden onder controle te houden.

De Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM) heeft een goede gids ontwikkeld met tal van informatie en tips om je tuin zonder bestrijdingsmiddelen te beheren. Je vindt er telkens een korte beschrijving van de ongewenste dieren, planten en ziekten en plagen, met daarnaast een overzicht van preventieve maatregelen en alternatieve bestrijdingsmethoden.

De Federale Overheid heeft eveneens een lijst opgesteld met alternatieve bestrijdingsmethodes voor ongewenste planten en dieren in de tuin. Deze lijst zal ook te vinden zijn in de verkooppunten van bestrijdingsmiddelen en alternatieven. De winkels zullen aanvinken op de lijst of ze de opgesomde alternatieven aanbieden. 
    
 

Opgelet: alternatieven zijn prima, maar kies dan voor correcte alternatieven die goed zijn voor de tuin (vb. onkruid wieden, oprit borstelen, slakken pakken en aan de kippen geven, gaas of netten spannen tegen slakken,…).

Ga nooit “andere” middelen gebruiken in de tuin (vb. javel, bleekwater of bruine zeep op de oprit gieten, zout strooien op het onkruid of de slakken op het terras,…). Deze middelen zijn niet ontwikkeld voor gebruik in de tuin en zijn daar dus ook niet voor getest en geëvalueerd door de overheid! Op deze manier breng je ongewild schade toe aan je tuin. 

Koop ook nooit illegale bestrijdingsmiddelen op internet. Middelen die geen toelating hebben om op de Belgische markt verkocht te worden, mogen hier ook niet gebruikt worden. Het gebruik van dergelijke illegale middelen is niet wettelijk en dit kan schade toebrengen aan je gezondheid of aan de tuin. 

Sommige alternatieve bestrijdingsmethodes kunnen ook risico’s inhouden, zoals vb. het gebruik van een brander of een stoommachine. Lees steeds heel goed de handleiding en gebruik deze toestellen correct en voorzichtig om brandwonden of schade aan de tuin te vermijden. 

 

Lees altijd het etiket. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig.